Dataassistert design
2015-2016 - TEK1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til 3D modell
 • Kjenne til vanlig brukte metoder for 3D modellering
 • Kjenne til kravene for 2D maskintegning etter Norsk Standard/ISO
 • Kunne vurdere konstruksjon og materialvalg med hensyn til bærekraft (Sustainability)

Ferdigheter:

 • Kunne beherske ’Feature-basert’, Parametrisk modellering
 • Kunne realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon
 • Kunne gjøre enkle simuleringer i modellen
 • Kunne designe kreative løsninger og visualisere disse

Generell kompetanse:

 • Kunne presentere og begrunne valg i form av rapporter.

Emnets temaer

 1. Parametrisk modellering
 • 3D Solid modellering
 • Sammenstilling av deler
 • 3D simulering
 • 2D tegninger

 2. Innføring i Norsk Standard for maskintegning
 3. Enkle elementanalyser, bærekraft
 4. Gjennomføring av Idé-lab24

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

For Fleksibel ingeniørutdanning:

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, det avholdes inntil 3 seminardager ifølge plan utlevert ved semesterstart. Oppmøte anbefales.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

For alle:

Emnet krever at programvaren Solid Works 2015 brukes for øvinger og innleveringer (gratis studentversjon tilgjengelig).

For Campus-studenter:

HiG har begrenset tilgjengelighet på PC'er, bruk av egen bærbar maskin er nødvendig (anbefalt konfigurasjon, se Fronter).

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • 1 innlevering, teller 40%
 • 1 avsluttende, større oppgave, teller 60%

Hver del må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tidligere godkjente innleveringer og arbeider kan søkes godkjent neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

 • For Campus-studenter avholdes det inntil 3 obligatoriske seminardager ifølge plan utlevert ved semesterstart (forbehold om romtilgang ved høyt studenttall).
 • 1 større innlevering må være levert ifølge plan og godkjent for å kunne ta den avsluttende oppgaven.
 • Idélab 24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Læremidler

 Matt Weber: SolidWorks 2015 Black Book, CAD/CAM/CAE Expert
 Egne notater og videoer publisert på Fronter.
 Øvingsbok (nødvendig for innleveringer): Paul Tran; SolidWorks 2015, Part I Basic Tools, SDC Publications
 
Annet:
 SolidWorks Tutorials (elektronisk lærebok)
 SolidWorks for Designers 2003, (pdf-bok til fri distribusjon), CADCIM Techonologies
 Referansebok: Matt Lombard; SolidWorks Bible, Wiley, siste utgave

Erstatter

TEK1001 Dataassistert design