Introduction to Digital Forensics
2016-2017 - IMT4114 - 7.5sp

Forutsetter bestått

se engelsk versjon

Anbefalt forkunnskap

se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

se engelsk versjon

Læremidler

se engelsk versjon

Erstatter

se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

se engelsk versjon